Image

La 9 mai 2013 se împlinesc 136 de ani de când România și-a câștigat Independența. Proclamarea independenței de stat și consfințirea ei prin purtarea războiului din 1877- 1878, au înscris un moment culminant spre spirală dezvoltării României.

În urmă cu 136 de ani, la 9 Mai 1877, Adunarea Deputaților a proclamat Independența de stat a României, deschizând drumul spre recunoașterea internațională a dreptului națiunii române de a-și decide singură soartă.

Astfel, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu declara în Parlament că suntem „în stare de rezbel”, că suntem „dezlegați de legăturile noastre cu Înalta Poartă și prin urmare suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare”.

Adunarea Deputaților votează o moțiune, cu 79 de voturi pentru și 2 abțineri, prin care lua act că „rezbelul între România și Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu Poartă și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială”.

Intrată în război, în primăvară lui 1877, Armată română a triumfat pe câmpul de luptă, cucerind pe rând redutele otomane de la Plevna, Grivița (foto), Opanez, Smârdan, Vidin. Câștigată cu jertfă a peste 10.000 de ostași, independența țării avea să reprezinte un imbold moral pentru înfăptuirea Mării Uniri.

Independența s-a produs după aproape cinci secole de luptă împotrivă dominației otomane, după rezistentă opusă celorlalte imperii expansioniste, care devastau periodic teritoriul țărilor române, după revoluțiile din 1821 și 1848 și după unirea Moldovei cu Muntenia în anul 1859.

Advertisements