Image

 1452: Se încheie Tratatul de pace de la Adrianopol între Ungaria şi Imperiul otoman, ratificat la Seghedin şi mijlocit de domnul Vladislav al II-lea al Munteniei

1711: La Luţk, în Volinia, domnul Moldovei Dimitrie Cantemir încheie un Tratat de alianţă cu Rusia, care prevedea eliberarea ţării de sub jugul turcesc şi realipirea la Moldova a Basarabiei istorice de la Imperiul otoman.

1859: În şedinţa Convenţiei de la Paris, Franţa, Rusia, Anglia, Prusia şi Sardinia au recunoscut dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei şi al Munteniei.

1862: A intrat în vigoare legea presei.

1864: Camera Deputaților a adoptat o moțiune de vot de blam asupra guvernului Kogălniceanu, care-și depune demisia, însă domnitorul Al. I. Cuza a respins-o.

1885: Promulgarea Legii depozitului legal, prin care orice tipografie era obligată să trimită câte trei exemplare din fiecare tipăritură bibliotecilor centrale din București și Iași, precum și Bibliotecii Academiei Române.

1886: S-a născut Nicolae Tonitza, pictor, grafician și critic de artă român (d. 1940)

1889: A început să funcționeze prima agenție de presă din România, „Agenția Română”.

1930: S-a născut Sergiu Nicolaescu, regizor, actor, producător și om politic român (d. 2013) (foto)

1938: Printr-o scrisoare adresată de Gheorghe Tătărescu lui Constantin I. C. Brătianu, curentul favorabil regelui Carol al II-lea s-a separat definitiv de restul partidului conservator.

1939: Marea Britanie și Franța au acordat garanții unilaterale privind frontierele României și Greciei, în speranța echilibrării jocului politic al Germaniei în zona de sud-est a Europei.

1945: Proclamarea oficială a administrației românești în partea de N-E a Transilvaniei (ocupată, în 1940, de Ungaria horthystă), restabilită la 9 martie 1945.

1946: Reluarea oficială a relațiilor diplomatice cu Franța. Primul ambasador român din perioada postbelică a fost profesorul universitar Simion Stoilov.

1948: Marea Adunare Națională a votat Constituția Republicii Populare Române, prima constituție postbelică a României, care reflecta caracterul de tranziție al perioadei pe plan economic și social. A fost ales un nou prezidiu, în frunte cu C.I. Parhon, și un nou guvern, condus de dr. Petru Groza.

1993: A murit Francisc Munteanu, scriitor, regizor român (n. 1924)

2005: Parlamentul European a aprobat aderarea României la UE.