Image

Fosta reşedinţă de vară a familiei Ghika – Comăneşti a fost ridicată în 1890 şi poartă semnătura arhitectului Albert Galleron (cel care a proiectat Ateneul Român). Palatul este construit pe două nivele aparţinând eclectismului vremii care domina spiritul Europei Occidentale la sfârşitul secolului XIX. Palatul este aşezat într-un frumos parc şi aşa cum arată Ortensia Racoviţă în „Dicţionarul geografic al judeţului Bacău” din 1895 parcul avea o întindere de „40 fălci” şi „era unul din cele mai mari şi frumoase grădini din ţară”. Conţinea „două orangerii şi o florărie, pline cu plante exotice din cele mai rare” şi se mai aflau aici „cascade, havusuri, un lac mare şi mai multe canaluripe care se umbla cu barca, insule cu pavilioane şi chioșchiuri… ”.

Parcul şi palatul au fost reşedinţa familiei până în 1946, după care a primit numeroase destinaţii care au dus la degradarea acestuia. În 1979 au avut lucrări de restaurare şi amenajare. În palat funcţionează Muzeul de Etnografie şi Arta „Dimitrie N. Ghika – Comăneşti” cu piese etnografice din microzona Trotușului de munte (Palanca-Dofteana) şi lucrări de pictură contemporană românească provenite din patrmoniul Muzeului de Artă-Bacău.

Marea familie Ghika – Comăneşti aparţine unei ilustre case princiare care, prin cei zece voievozi ai săi în Moldova şi Tara Românească în cele 25 de domnii, a guvernat destinele celor două ţări româneşti timp de 75 ani.

Provenind din comunitatea românilor macedoni, ei au ajuns prin merite personale în înalte funcţii în Imperiul Otoman, Moldova şi Tara Românească.

S-au afişat ca apărători ai integrităţii teritoriale şi ai autonomiei Principatelor, ca reformatori ai structurii sociale, şi în egală măsură ca promotori ai dezvoltării culturale şi istorice.

Opt mari personalităţi având legături directe de sânge cu domnitorii mai sus amintiţi au format din tată în fiu ilustra familie Ghika din Comăneşti.

Cei 8 reprezentanţi de seamă ai familiei Ghika – Comăneşti au strălucit şi prin soţiile lor sau prin fii lor.

1. Maria, soţia lui Costachi Ghika, fiica lui Iordache Cantacuzino – Deleanu. Unul dintre fiii lor, Alexandru Ghika, a fot căsătorit cu Elena, sora lui Voda Mihalache Sturza, unul dintre fiii lor, Grigore ajungând domn al Moldovei sub numele de Voda Grigore V.
2. Marghiolita, fiica lui Dumitrache Ghika a speriat lumea cu frumuseţea ei. S-a căsătorit în anul 1824 cu beizadeaua Nicolae Sturza ( fiul domnitorului Ioniţă-Sandu Sturza), ajungând să fie cunoscută chiar şi de sultan. A mai fost căsătorită şi cu C. Sturza şi cu Roset-Roșnovanu, care o răpeşte din castelul de la Ruginoasa ce avea să devină mai apoi proprietatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Se pare că este înmormântată la Comăneşti sun numele de Maria Cantacuzino-Pașcanu (1792 – 1864).
3. Ecaterina Ghika – născută Plagino, soţia lui Aga Nicolae Ghika – înmormântată la Comăneşti în anul 1881.
4. Zoe Ghika (Lahovary), (1851 – 1902) – soţia lui Dimitrie N. Ghika, înmormântată în cavoul familiei de la Comăneşti.
5. Janne Caterine Kesco, soţia lui Eugen Ghika, a fost sora regelui Serbiei Milan Obrenovici. Mama regelui Milan Obrenovici era din familia Sturza.
6. Ioana Ghika, născută Băleanu (familie veche de boieri olteni) – a fost soţia lui Nicolae D. Ghika, cunoscută de mulţi dintre comăneștenii care mai trăiesc şi astăzi sub numele de „prinţesă.” Ioana Ghika – Comăneşti a fost una din cele mai mari compozitoare de muzică religioasă, ale cărei compoziţii se transmiteau frecvent (aproape în fiecare duminică) la radio, în cadrul slujbelor religioase, până la finele celui de-al doilea război mondial.
După părăsirea palatului Ghika, înainte de cel de-al doilea război mondial, nu se mai ştie nimic de existenţa sa.
7. Valentina, soţia lui Dédé, fiica Marthei Bibescu. În lucrarea lui Ghislain de Diesbach „Prinţesa Bibescu – Ultima orhidee”, lucrare tradusă din franceză, ce cuprinde două volume, se găseşte material integrator despre această uriaşă personalitate (Martha Bibescu) cu referire şi la membrii familiei Ghika Comăneşti.
8. Maria, sora lui Dimitrie N. Ghika – Comăneșteanu, căsătorită cu Alexandru Ştirbei, fiul fostului domnitor Ştirbei Vodă din Țara Românească. Maria şi Alexandru Ştirbei sunt părinţii lui Barbu Ştirbei (1872 – 1947) cunoscut ca un mare om politic.

Sursa: comanesti.forumulmeu.com

Advertisements