Image

1749: Constantin Mavrocordat abolește șerbia în Moldova, prin redefinirea statutului vecinilor, care nu mai sunt considerați robi, ci țărani fără pământ. Anterior, la 5 august 1746, se instituise aceeași reformă în Muntenia, desființând rumânia.

1795: Apare prima carte românească de matematică, Aritmetica, tipărită în Moldova și datorată episcopului de Hotin, Amfilohie Hotiniul.

1903: Apare în Sămănătorul poezia În Luxemburg, semnată Dimitrie Anghel.

1913: S-a înființat, la București, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (Academia de Studii Economice), prima instituție de învățământ superior economic din România. (foto)

1941: S-a născut Gheorghe Zamfir, naist român, membru al Societății Compozitorilor din Franța din anul 1972

1990: Ion Rațiu este ales președinte al PNȚCD.

Advertisements