Image

În calendarul modern al României, ziua de 26 Martie lipseşte din rândul sărbătorilor oficializate prin decrete şi legi. Cu toate acestea, 26 Martie marchează un moment deosebit, în care cercul aspiraţiilor de neatârnare ale românilor s-a închis pentru prima oară în anul 1881.

La 26 martie 1881, România a fost proclamată Regat, iar Carol I, până atunci Prinţ, ori Domn, al Principatelor Unite Ţara Românească şi Moldova a fost proclamat primul Rege al României.

Image

Carol I, primul rege al României

Prin proclamarea României ca Regat, aceasta şi-a arătat lumii împlinirea independenţei sale, câştigată prin sânge pe câmpul de luptă de la Plevna. Nu este întâmplător că, începând cu anii 1880, România apare cu o altă culoare pe hărţile Europei, după ce timp de secole fusese colorată la fel cu Imperiul Otoman.

În acelaşi timp, în ierarhia diplomatică şi protocolară a ţărilor, într-o vreme când deviza „par in parem non habet imperium” (egalul nu are putere asupra egalului său) de-abia căpăta formă în dreptul internaţional public, România câştiga prin voinţa naţională un loc egal cu marile puteri ale lumii.

Tot în această zi, prin „Legea Pentru Proclamarea Titlului de Regat al României,” Familia Regală – până atunci identificată ca o Dinastie străină venită pe Tronul unei Românii aflate sub suzeranitate, tocmai pentru a o elibera şi a-i consolida identitatea – devine Familia Regală Română, luându-şi numele „al / a României.”

Primul cerc istoric, cel al neatârnării României şi câştigării locului său meritat pe harta Europei, a fost închis la 26 Martie 1881. Acesta a fost urmat de Marea Unire, care a desăvârşit a doua mare dorinţă a românilor, anume aflarea lor cu toţii pe teritoriul aceluiaşi Stat, în care să-şi dezvolte cultura şi identitatea naţională.

Iată de ce 26 Martie trebuie să fie oricum o zi crucială în timpul Istoric al României. O zi, de altfel, aflată în corelaţie cu calendarul Bisericii precum şi cu cel al Naturii. Căci astăzi Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte Soborul Arhanghelului Gavriil. Nu fără noimă este această alăturare, căci Arhanghelii Mihail şi Gavriil mai sunt numiţi şi Arhistrategi, iar câştigarea Independenţei şi Regalităţii României este una dintre cele două mari opere strategice reuşite ale naţiunii române. Iar Natura îşi arată în fiecare an, la sfârşitul lunii Martie, faţa sa vie, fericită, odată cu venirea Primăverii.

Zilele aflate sub bune auspicii sunt marcate atât voit, de către oameni, cât şi aparent întâmplător, de către Destin. Iată că 26 martie este şi ziua de naştere a Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României. Născută la 68 de ani de la Proclamarea Regatului României, într-un moment în care acesta deja se destrămase sub pumnul sovietelor, Principesa Moştenitoare Margareta a fost prima rază de speranţă a Majestăţilor Lor Regele Mihai I şi Regina Ana ai României.

Naşterea Principesei Moştenitoare la 26 martie 1949 a închis astfel, un cerc al istoriei personale a Dinastiei Române, marcând începutul unei perioade, cea a Exilului, şi apoi cea a revenirii în Ţară, în care Majestăţile Lor, alături de Generaţia a V-a a Familiei Regale, s-au străduit să păstreze şi să readucă României statutul câştigat la 26 martie 1881.

La 30 decembrie 2007, Majestatea Sa Regele, printr-un document anexat Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României, a instituit „Crucea Casei Regale a României” ca Decoraţie Regală, conferită persoanelor care au adus servicii importante valorilor Regalităţii în România. Ea este inspirată de Decoraţiile instituite de Familia Regală a României în trecut, şi le preia astfel şi tradiţiile.

Una dintre cele mai frumoase tradiţii ale tuturor Ordinelor şi Decoraţiilor majore ale unui Stat sau ale unei Dinastii, este instituirea unei Zile a Decoraţiei respective, cu un dublu rol – pe de o parte, marcarea unui eveniment istoric important, pe care şi Decoraţia în sine îl rememorează; pe de altă parte, întâlnirea Membrilor acelui Ordin sau Purtătorilor acelei Decoraţii. Întâlnirea nu este fără noimă căci, prin intermediul numirilor într-un Ordin sau Decoraţie, orice Suveran lansează şi mesaje politice şi sociale. Aceştia nu sunt numiţi întâmplător, ci au în comun respectul şi efortul depus în apărarea şi promovarea unor valori, în cazul nostru, al respectului faţă de Statalitatea României, faţă de valorile Monarhiei şi faţă de Familia Regală a României.

Este normal şi foarte frumos ca, într-o zi a fiecărui an, şi purtătorii Crucii Casei Regale a României să se întâlnească pentru a se cunoaşte, a face schimb de idei, şi a primi confirmarea acţiunilor lor din partea Majestăţii Sale Regele.

În acest scop, la 30 decembrie 2009, Majestatea Sa Regele Mihai I a ales ziua de 26 martie ca zi a Crucii Casei Regale a României, care urmează să se serbeze începând cu anul următor, printr-o întâlnire oficială la Palatul Elisabeta, alături de purtătorii acestei Decoraţii Regale.

Urăm tuturor Purtătorilor Crucii Casei Regale a României un 26 Martie fericit, iar Principesei Moştenitoare la mulți ani încununaţi de momente care să confirme semnificaţia de foarte bun augur a zilei în care s-a născut!

Sursa: princeradublog.ro