02main-elevi

Cel mai lung cuvânt din limba română este Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconioză (Pneumono-ultra-microscopic-silico-volcano-conioză) şi are 44 de litere.Este o pseudoboală a plămânilor provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic, o formă de silicoză. Acest termen a fost pentru prima dată menționat in Dicționarul Oxford al limbii engleze ca și un cuvânt fictiv, inventat în anul 1935 de către Everett M. Smith, președintele de atunci al Ligi Naționale de Puzzle (National Puzzlers’ League).

Advertisements